Wat zijn de motieven van de klanten van U.A.S. Engineering

Consultancy

Geen tijd om heel diep en compleet in de eigen automatisering te duiken. Angst om iets te vergeten wat pas na de koop ontdekt wordt.

Systeem Analyse

Grote systemen die uniek zijn voor de branche waarbij duidelijkheid geschapen
moet worden over de omvang en inspanningen.

Programmering

Klanten hebben geen eigen capaciteit tot programmering, of willen niet afhankelijk zijn van een of enkele personen in de eigen organisatie.

Een paar belangrijke argumenten om te kiezen voor maatwerksoftware van U.A.S. Engineering :

  • geen langdurig en kostbaar opleidingstraject van de gebruikers,
  • geen kostbaar implementatietraject door business consultants met een hoog uurtarief
  • snelle implementatie,
  • geen jaarlijkse terugkomende licentie- en onderhoudskosten (bij andere aanbieders kan dit oplopen tot 15 – 30% per jaar),
  • geen extra kosten voor de ontwikkelde software bij gebruik door meerdere gebruikers,
  • open database (uit te lezen middels Access en Excel) met verschillende beveiligingsniveaus,
  • geen investering in “standaard” functionaliteit die niet gewenst is,
  • een pakket dat afgestemd is op de organisatie i.p.v. een standaard pakket waaraan de organisatie aangepast moet worden,
  • snelle terugverdientijd, door besparing op arbeidsuren,
  • verbeterde concurrentiekracht door transparante communicatie met uw klanten.